Bảng giá thiết kế logo thương hiệu

Chưa bao gồm thuế VAT

STARTUP 1

đ 1,000,000
 • Thiết kế 2 mẫu (2 ý tưởng)
 • 01 chuyên gia thiết kế
 • Chỉnh sửa 6 lần
 •  
Gọi hoặc Zalo

STARTUP 2

đ 1,900,000
 • Thiết kế 3 mẫu (3 ý tưởng)
 • 01 chuyên gia thiết kế
 • Hoàn thiện đến khi hài lòng
 •  
Gọi hoặc Zalo
Dùng nhiều

STARTUP 3

đ 2,900,000
 • Thiết kế 3 mẫu (3 ý tưởng)
 • 02 chuyên gia thiết kế
 • Hoàn thiện đến khi hài lòng
 • Tặng 1 thiết kế khác
 • Chọn 1 phần quà được tặng kèm:

  - Sáng tác slogan
  - Thuyết trình logo
  - Hướng dẫn sử dụng logo
  - Danh thiếp (card visit)
  - Avatar, Ảnh bìa Facebook
  - Banner quảng cáo
  - Phong bì thư
  - Giấy tiêu đề
  - Biển/bảng hiệu
  - Thẻ nhân viên
  - Kẹp file tài liệu
  - Thiệp chúc mừng
  - Phiếu bảo hành
  - Bao bì (liên hệ)
  - Thiết kế khác (liên hệ)
  - Thiết kế web (liên hệ)

Gọi hoặc Zalo

Business 1

đ 3,900,000
 • Thiết kế 3 mẫu (3 ý tưởng)
 • 03 chuyên gia thiết kế
 • Hoàn thiện đến khi hài lòng
 • Tặng 1 thiết kế khác
 • Chọn 1 phần quà được tặng kèm:

  - Sáng tác slogan
  - Thuyết trình logo
  - Hướng dẫn sử dụng logo
  - Danh thiếp (card visit)
  - Avatar, Ảnh bìa Facebook
  - Banner quảng cáo
  - Phong bì thư
  - Giấy tiêu đề
  - Biển/bảng hiệu
  - Thẻ nhân viên
  - Kẹp file tài liệu
  - Thiệp chúc mừng
  - Phiếu bảo hành
  - Bao bì (liên hệ)
  - Thiết kế khác (liên hệ)
  - Thiết kế web (liên hệ)

Gọi hoặc Zalo

Business 2

đ 5,000,000
 • Thiết kế 3 mẫu (3 ý tưởng)
 • 04 chuyên gia thiết kế
 • Hoàn thiện đến khi hài lòng
 • Tặng 2 thiết kế khác
 • Chọn 2 phần quà được tặng kèm:

  - Sáng tác slogan
  - Thuyết trình logo
  - Hướng dẫn sử dụng logo
  - Danh thiếp (card visit)
  - Avatar, Ảnh bìa Facebook
  - Banner quảng cáo
  - Phong bì thư
  - Giấy tiêu đề
  - Biển/bảng hiệu
  - Thẻ nhân viên
  - Kẹp file tài liệu
  - Thiệp chúc mừng
  - Phiếu bảo hành
  - Bao bì (liên hệ)
  - Thiết kế khác (liên hệ)
  - Thiết kế web (liên hệ)

Gọi hoặc Zalo
Dùng nhiều

Business 3

đ 7,900,000
 • Thiết kế 4 mẫu (4 ý tưởng)
 • 05 chuyên gia thiết kế
 • Hoàn thiện đến khi hài lòng
 • Tặng 3 thiết kế khác
 • Chọn 3 phần quà được tặng kèm:

  - Sáng tác slogan
  - Thuyết trình logo
  - Hướng dẫn sử dụng logo
  - Danh thiếp (card visit)
  - Avatar, Ảnh bìa Facebook
  - Banner quảng cáo
  - Phong bì thư
  - Giấy tiêu đề
  - Biển/bảng hiệu
  - Thẻ nhân viên
  - Kẹp file tài liệu
  - Thiệp chúc mừng
  - Phiếu bảo hành
  - Bao bì (liên hệ)
  - Thiết kế khác (liên hệ)
  - Thiết kế web (liên hệ)

Gọi hoặc Zalo
0765.82.82.82