Tuyển dụng designer

Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa

Vị trí designer (logo, banner, profile…) Dưới đây là một số yêu cầu, mô tả công việc và quyền lợi bạn được hưởng. Mô tả …

Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa Chi tiết »