Bảng giá thiết kế
  Add a header to begin generating the table of contents

  1. Bảng giá thiết kế banner, ảnh bìa, bảng hiệu

  banner, ảnh bìa, bảng hiệu MẪU ĐƠN GIÁ CHỈNH SỬA HOÀN THIỆN
  Gói tiêu chuẩn 1 500.000 Chỉnh sửa 2 lần
  Gói chuyên nghiệp 1 900.000 Chỉnh sửa 4 lần
  Gói cao cấp 2 1.500.000 Chỉnh sửa 10 lần

  2. Bảng giá thiết kế bao bì, hộp đựng sản phẩm

  Bao bì, hộp đựng sản phảm MẪU ĐƠN GIÁ CHỈNH SỬA HOÀN THIỆN
  Gói tiêu chuẩn 1 900.000 Chỉnh sửa 2 lần
  Gói chuyên nghiệp 1 1.500.000 Chỉnh sửa 4 lần
  Gói cao cấp 2 2.500.000 Chỉnh sửa 10 lần

  3. Bảng giá thiết kế profile, brochure, catalogue

  Profile, Brochure, Catalogue < 10 trang 11 - 20 trang > 20 trang
  Gói tiêu chuẩn 230k/trang 210k/trang 190k/trang
  Gói chuyên nghiệp 310k/trang 290k/trang 270k/trang
  Gói cao cấp 370k/trang 350k/trang 330k/trang
  0765.82.82.82