1. Bảng giá thiết kế banner, ảnh bìa, bảng hiệu

banner, ảnh bìa, bảng hiệu MẪU ĐƠN GIÁ CHỈNH SỬA HOÀN THIỆN
Startup 1 1 500.000 Chỉnh sửa 2 lần
Startup 2 1 900.000 Chỉnh sửa 6 lần
Business 1 2 1.500.000 Chỉnh sửa 12 lần
Business 1 2 3.500.000 Chỉnh sửa không giới hạn

2. Bảng giá thiết kế tem nhãn sản phẩm

tem nhãn MẪU ĐƠN GIÁ CHỈNH SỬA HOÀN THIỆN
Gói tiêu chuẩn 1 700.000 Chỉnh sửa 4 lần
Gói chuyên nghiệp 1 1.300.000 Chỉnh sửa 8 lần
Gói cao cấp 1 2 1.900.000 Chỉnh sửa 15 lần
gói cao cấp 2 2 3.500.000 Chỉnh sửa không giới hạn

3. Bảng giá thiết kế bao bì, hộp đựng sản phẩm

Bao bì, hộp đựng sản phảm MẪU ĐƠN GIÁ CHỈNH SỬA HOÀN THIỆN
Gói tiêu chuẩn 1 900.000 Chỉnh sửa 4 lần
Gói chuyên nghiệp 1 1.500.000 Chỉnh sửa 8 lần
Gói cao cấp 1 2 2.500.000 Chỉnh sửa 15 lần
gói cao cấp 2 2 3.900.000 Chỉnh sửa không giới hạn

4. Bảng giá thiết kế profile, brochure, catalogue

Profile, Brochure, Catalogue < 10 trang 11 - 20 trang > 20 trang
Gói tiêu chuẩn 230k/trang 210k/trang 190k/trang
Gói chuyên nghiệp 310k/trang 290k/trang 270k/trang
Gói cao cấp 370k/trang 350k/trang 330k/trang
0765.82.82.82